سه شنبه ۰۱ فروردین ۱۴۰۲
  • پره دیسک مخصوص کارنده های دیسکی

پره دیسک مخصوص کارنده های دیسکی
  • Blades for hard disc planters

     

برچسب ها: