چهارشنبه ۰۲ خرداد ۱۴۰۳
  • دستگاه سیکلوتیلر (پاور هارو)

دستگاه سیکلوتیلر (پاور هارو)
  • میزان عمق خاک ورزی این دستگاه ها با توجه به اندازه تیغه ها (28) و (30) و (32) قابل تنظیم می باشد و فاصله کار تیغه های هر rotor دستگاه با دیگری میانگین 22 سانتی متر است . و بعلت نزدیکتر بودن فاصله تیغه های این دستگاه نسبت به دستگاه های مشابه امکان خاک ورزی بهتر و آماده سازی بستر مناسب تر جهت کشت بذر ایجاد می شود.

برچسب ها:

تصاویر مرتبط