چهارشنبه ۰۲ خرداد ۱۴۰۳
  • MS 8200

MS 8200
  • سیستم ایزی ست براساس تحقیقات انجام گرفته در مترمک ساخته شده و به کاربر این امکان را می دهد که فاصله بین واحدهای کارنده را بر اساس نوع کشت در ظرف چند دقیقه به راحتی تغییر دهد.

    لینک فیلم آموزشی ms8200

برچسب ها:

تصاویر مرتبط