شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳
  • بذرکار ردیفی پنوماتیک برای غلات MSD

بذرکار ردیفی پنوماتیک برای غلات MSD
  • شاسی ثابت - شاسی تاشو هیدرولیکی

     

    لینک فیلم آموزشی بذرکار پنوماتیک msd

برچسب ها: