جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰
  • بذرکار ردیفی پنوماتیک برای غلات MSD-C

بذرکار ردیفی پنوماتیک برای غلات MSD-C
  • مدل های مجهز به شیار بازکن کفشکی و شاسی ثابت

برچسب ها: