سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
  • سمپاش توربولاینر زراعی مخصوص زراعتهای بلند مثل ذرت

سمپاش توربولاینر زراعی مخصوص  زراعتهای بلند مثل ذرت
  • سمپاش توربولاینر زراعی مخصوص  زراعتهای بلند مثل ذرت

برچسب ها: